Skip links

Yönetim Sistemleri

ISG Politikası

Şahince, müşteri memnuniyetini öncelikli kılarak sürdürülebilir ve etkin faaliyetlerle ürün emniyeti, kalite, zamanında sevkiyat ve uygun fiyat sunma taahhüdünde bulunur; ayrıca çalışanlarını ve tedarikçilerini eğitir, teknolojik gelişmeleri takip eder ve kalite yönetim sistem standartlarına uyarlık sağlar.

Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak otomotiv yan sanayiyle ilgili yürüttüğümüz faaliyetlerde kontrolümüz bulunan çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerden korumak, onlara güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak amacıyla;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
  • Yangın, doğal afetler ve iş yerinden kaynaklanan acil durumların önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Yeni devreye alınan makine, ekipman, donanım, malzeme ve kimyasalların iş güvenliği ile ilgili hususlarını yöneteceğimizi,
  • Çalışma ortamı ve yürütülen işlerden kaynaklanan ergonomik ve iş güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirerek önlem alacağımızı,
  • Tüm çalışanlarına tehlikelere ve mevzuata uygun kişisel koruyucu donanım sağlayacağımızı ve kullanmalarını takip edeceğimizi,
  • İş kazalarını ve işten kaynaklanan olayları önleyerek güvenli çalışma ortamı oluşturacağımızı,
  • Tüm seviyelerdeki çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda danışma ve katılım göstermeleri için teşvik edeceğimizi,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartlarına uyacağımızı, gerekli alt yapıyı sağlayacağımızı ve etkinliğini sürekli iyileştirerek sonuçlarının takipçisi olacağımızı
    Taahhüt ederiz.