Skip links

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Şahince Otomotiv A.Ş sahip olduğu vizyon, misyon, yetkinlikler ve etik değerler dahilinde değişim ve dönüşümü hedefleyen, katılımcı ve değer yaratan, şeffaf ve gelişim odaklı bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını benimser.

Modern companies encourage cultural diversity in their human resources

Şahince Otomotiv A.Ş sahip olduğu vizyon, misyon, yetkinlikler ve etik değerler dahilinde değişim ve dönüşümü hedefleyen, katılımcı ve değer yaratan, şeffaf ve gelişim odaklı bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını benimser.

Şahince Otomotiv A.Ş, yeni ve doğru yetenekleri aileye kazandırmayı hedeflerken, açık pozisyonlar için şirketin belirlenen davranışsal yetkinliklerine uygun çalışma sistematiğini benimseyebilecek, yetenek ve kişisel özellikler bakımından en uygun olan adayları işe alım sürecine almayı hedefler, firmayı başarıya taşıyan en değerli unsurun çalışanları olduğuna inanır. Yeni mezunlara, sektör tecrübesine sahip, teknolojiye, değişime ve gelişime açık adaylara kariyer fırsatı sunar.

İnsan kaynağının öneminin bilinci ile çalışanlarının gelişimine değer katmak amacıyla çalışır. Çalışanlarına gerek kişisel becerilerini gerekse de iş becerilerini geliştirecek eğitimler düzenler, kendilerini geliştirmeleri için teşvik eder, uygun ortamı sağlar.

Sahip olunan bilgi, birikim, çaba ve davranışları ölçen, adil, şeffaf, kapsayıcı ve eşitlikçi bir performans değerlendirme sistemi uygulanarak, iş sonuçları ve gösterilen çabayı objektif bir şekilde değerlendirir, sistem çıktılarının gelişim ve terfi süreçlerinin temelini oluşturması sağlanır. Tüm çalışanların kariyer yolları gelişim odaklılık prensibi ile yönetilir ve çalışanların gelişim ihtiyaçları doğrultusunda kişisel, teknik ve mesleki eğitim programlarına dahil olmaları sağlanır. Çalışan deneyimini iyileştirecek faaliyetlere önem verir. Öğrencilere staj programları sunularak profesyonel gelişim yolunda tecrübe kazanmaları teşvik edilir

Çalışan bağlılığını arttıracak faaliyetlerin planlarını belirler ve gerekli sistemleri geliştirir.

Yasa, mevzuat ve düzenlemeler gereği 18 yaş altındaki kişilerin ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder. Çalışma ilkeleri gereği, yasal mevzuatta öngörülen çalışma sürelerini aşmamaya dikkat eder.

Kurumun değerlerini, etik ilkelerini ve yasaları temel alarak fırsat eşitliğini gözetir. Çalışanları arasında yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil, din, uyruk, medeni durum, cinsel tercih, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, engellilik esasında ayırım yapmaz. Bu anlayışı işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin feshi, izin, ücret, eğitim, insanı kapsayan tüm konular için ve tüm koşullarda uygular.

İş yerinde; çalışanlar arasında, çalışanlar ile paydaşlar arasında ve/veya paydaşların kendi aralarındaki ilişkilerinde her türlü şiddet, ve/veya cinsel dokunulmazlığın ihlaline karşı “Sıfır Tolerans Politikası” benimsenir ve olası vakalarda ETİK PROSEDÜRÜ’ nün uygulamasını ve akışını devreye alır.

Çalışanlarının İş sağlığını ve Güvenliğini önemseyen Şahince Otomotiv A.Ş, bu doğrultuda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken, çevre ve topluma karşı duyarlı bir insan kaynakları yapısı oluşturmayı hedefler.

Çalışanlarının iş güvenliği ve çevre farkındalıklarını eğitimler vererek arttırmayı hedefler.