Skip links

Yönetim Sistemleri

Çevre ve Enerji Politikası

Şahince, müşteri memnuniyetini öncelikli kılarak sürdürülebilir ve etkin faaliyetlerle ürün emniyeti, kalite, zamanında sevkiyat ve uygun fiyat sunma taahhüdünde bulunur; ayrıca çalışanlarını ve tedarikçilerini eğitir, teknolojik gelişmeleri takip eder ve kalite yönetim sistem standartlarına uyarlık sağlar.

Şahince Üst Yönetimi olarak;

  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre/enerji eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştireceğimizi, katılımlarını ve liderliklerini destekleyeceğimizi,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğimizi, müşterilerimizin çevre/enerji ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,
  • Tüm süreçlerde çevre/enerji performans değerlerini tanımlayıp izlemeyi ve verilere dayalı karar verip stratejik planlama yapacağımızı,
  • Ürünlerimizi ve kimyasallarımızı yaşam çevrimi süreci içinde ele alarak kirliliğin kaynağında önlenmesi başta olmak üzere olumsuz çevresel etkilerimizin, gürültü emisyonlarımızın ve atıklarımızın azaltılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sağlayarak çevrenin korunması faaliyetlerini yürüteceğimizi,
  • Çevrenin korunması için sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması, hayvan refahı, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması için GHG emisyonlarımızı (karbon ayak izimizi) belirleyerek azaltacağımızı ve dekarbonizasyona ulaşmaya çalışacağımızı,
  • Toprak kirliliğinin önlenmesi ve toprak kalitesinin arttırılması için faaliyetlerde bulunacağımızı,
  • Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakabilmek için doğal kaynak kullanımını (elektrik, su, doğalgaz vb.) azaltarak, yenilenebilir enerji kullanımımızı arttırarak enerji verimliliği için çalışacağımızı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre ve enerjiyi kontrol altında tutacak mümkün olduğunca en iyi teknoloji ve alt yapı sağlayacağımızı,
  • Çevre/enerji yönetim sistem standartlarına uyacağımızı, gerekli alt yapıyı sağlayacağımızı ve performansın arttırılması için etkinliğini sürekli iyileştirerek sonuçlarının takipçisi olacağımızıTaahhüt ediyoruz.